Alpint Kraftcenter Danmark

AKD bestyrelsesformand Ole Mathiassen

 

AKD bestyrelseskasserer Kim Skov Jensen

 

AKD bestyrelsesmedlem Kuno Brodersen

 

AKD bestyrelsesmedlem Henrik Andersen

 

AKD bestyrelsesmedlem Michael Hanghøj

 

AKD bestyrelsesmedlem Rune Methling

 

AKD bestyrelses suppleant Mette Lund

 

 

Daglig AKD leder Henrik Oksholm